fbpx
Forex trading

Co to jest giełda Forex?

Co to jest giełda Forex? Weekendowy przegląd rynków – Trump grozi ocleniem całego importu z Chin Termin „wymiana walutowa” to transakcja, w której każda ze stron jest skłonna wymienić swój koszyk pieniądza na ekwiwalentną ilość pieniądza denominowanego w drugiej walucie. Cena, po której obie strony są skłonne dokonać wymiany to Leer más…

Forex trading

Czy Analiza Techniczna działa? – Forex, fundusze, inwestowanie, gra na giełdzie, komentarze – blogi.bossa.pl

Czy Analiza Techniczna działa? – Forex, fundusze, inwestowanie, gra na giełdzie, komentarze – blogi.bossa.pl Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP . DM BOŚ działa Leer más…